Компаний Лого

DXN-ий лого амжилтыг бэлгэддэг.

УЛААН өнгө компанийн хөгжил дэвшилд тэмүүлэх дайчин чанарыг бэлгэдсэн галыг илэрхийлнэ.

НОГООН өнгө манай зах зээлийн эрчимтэй өсөлт хөгжилт, өргөжин тэлэхийг бэлгэшээн ногоон модыг илэрхийлнэ.

ХӨХ өнгө нь бүхий л эрч хүчтэй хөгжил дэвшлийн үндэс суурь болох компанийг бэлгэшээн усыг илэрхийлнэ.

УЛААН зууван хэлбэр нь DXN-ий алсын хараанд хүрэхийн тулд мятаршгүй, тэвчээр хатуужилтай, хувийн зорилгодоо тэмүүлж байхыг бэлгэдэж, мандаж буй нарыг илэрхийлдэг.

Ногоон мөчрүүд нь эрүүл мэндийн аж үйлдвэрлэлд тулгуурлан өсөлт хөгжилт болон төгс төгөлдөрт хүрэхийн төлөөх компанийн эцэж цуцалтгүй тэмүүлэл, хатуу чанд үүрэг хариуцлагыг бэлгэдэнэ.

Хөх өнгийн хэвтээ шугам нь бизнесийн өсөлт хөгжил, хүчин чадлын эх үүсвэр болох компанийг бэлгэдэн хөх өнгөөр илэрхийлсэн байна.